جداسازی ترکیبات دارویی متقارن با نانولوله‌های پوشش‌دار

جداسازی ترکیبات دارویی متقارن با نانولوله‌های پوشش‌دار محققان ژاپنی نشان دادند که با استفاده از نانولوله‌های کربنی دارای پوششی از ج...

ادامه مطلب

جذب امواج مادون قرمز نزدیک برای تولید انرژی در پیل‌های خورشیدی

جذب امواج مادون قرمز نزدیک برای تولید انرژی در پیل‌های خورشیدی محققان نشان دادند که پوشش‌دهی نانوذرات با رنگ‌های آلی موجب جذب پرتوهای...

ادامه مطلب

برنامه نانواستارتاپ؛ گزارشی از محتوا و برنامه اجرایی

برنامه نانواستارتاپ؛ گزارشی از محتوا و برنامه اجرایی نانواستارتاپ برنامه شناسایی و تقویت تیم نماینده ستاد ویژه توسعه فناوری نانو در ال...

ادامه مطلب

پای درس تجربه؛ نانومـن، ترکیب علم و هنر‌های نمایشی

پای درس تجربه؛ نانومـن، ترکیب علم و هنر‌های نمایشی چگونه موضوعی مانند فناوری نانو در حوزه سرطان را به افراد غیرمتخصص توضیح می‌دهید؟ نی...

ادامه مطلب