نانو کالر

رنگ نانو کالر این رنگ ،یک رنگ آب پایه ضد آب با فرمولاسیون بسیار پیشرفته است. ضمنا این رنگ ،به میزان تقریبی ۲۰ درصد ، عایق حرارتی و برودتی و صدا نیز میباشد.
از رنگ برای محافظت از خوردگی، نگهداری، دکوراسیون یا جهت اضافه کردن هرگونه قابلیت بر روی یک سطح که توسط رنگدانه پوشانده
می‌گردد، استفاده می‌شود. مثال‌هایی از محافظت عبارتند از: پوشاندن سطح فلزات برای کند کردن خوردگی، یا رنگ کردن خانه جهت محافظت
از آن در برابر عناصر خارجی.

ادامه مطلب