نانو سنگ – نانو سیلیکون

نانو سنگ – خواص و ویژیگی های عایق نانو سیلیکون
نانو سیلیکون تمام سه ویژگی برتر لازم برای مواد ضد آب کننده را در خود دارد. زیرا :
لایه های زیرین غیر آلی را در سطح مولوکولی ضد آب می کند.

ادامه مطلب

نانو آجر – نانو سیلیکون

خواص و ویژیگی های عایق نانو سیلیکون
نانو سیلیکون تمام سه ویژگی برتر لازم برای مواد ضد آب کننده را در خود دارد. زیرا :
لایه های زیرین غیر آلی را در سطح مولوکولی ضد آب می کند.

ادامه مطلب

نانو نما – نانو سیلیکون

نانو نما – خواص و ویژیگی های عایق نانو سیلیکون
نانو سیلیکون تمام سه ویژگی برتر لازم برای مواد ضد آب کننده را در خود دارد. زیرا :
لایه های زیرین غیر آلی را در سطح مولوکولی ضد آب می کند.

ادامه مطلب