محصولات

لیست قیمت انواع نانو

نانو آهن

لیست قیمت : نانو پلیمر:

۲۰ لیتری ۶۰۰٫۰۰۰ تومن

۱۰ لیتری ۳۵۰٫۰۰۰ تومن

۵ لیتری ۱۷۰٫۰۰۰ تومن

۱ لیتری ۴۰٫۰۰۰ تومن

🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆

ژل درزگیر: ۴۵۰ سی سی ۳۰٫۰۰۰ ت

۱ لیتری ۵۰٫۰۰۰ ت

۵ لیتری ۲۴۰٫۰۰۰ ت

۱۰ لیتری ۴۷۰٫۰۰۰ ت

۲۰ لیتری ۹۰۰٫۰۰۰ ت

🌼🌼🌼🌼

رنگ نانو کالر: ۴۵۰ گرمی ۳۰٫۰۰۰ ت

۱ کیلویی ۵۰٫۰۰۰ ت

۵ کیلویی ۲۴۰٫۰۰۰ ت

۱۰ کیلویی ۴۷۰٫۰۰۰ ت

۲۰ کیلویی ۹۰۰٫۰۰۰ ت

💐💐💐💐

مایع آبگریز کننده شیشه:

۱ لیتری ۲۰۰٫۰۰۰ ت

🌴🌴🌴🌴🌴

مواد کنستانتره نانو سیلیکون:

با قابلیت ۱۰۰ برابر ترکیب با آب ۲۵۰ گرمی ۱٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرمی ۲٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان

یک کیلویی ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان