محصولات

تاریخچه نانو سیلیکون

تاریخچه نانو سیلیکون

نانو سیلیکون در کشور ایران اختراع گردید و کشور را از لحاظ نانو مواد آبگریز کننده ساختمان ، تامین و بی نیاز کرد.

مخترع نانو آبگریز “نانو سیلیکون” ، مهندس نورمحمد رشیدی نیا است.

مهندس نورمحمد رشیدی نیا
مخترع محلول آبگریز نانو سیلیکون

تا چند سال پیش ، وارد کنندگان مختلف با صرف هزینه های هنگفت ، اقدام به واردات محلول آبگریز از کشورهای دارای تکنولوژی می نمودند.

اختراع این محلول نانو ” نانو سیلیکون ” کمک شایانی به جلوگیری از خروج ارز در این صنعت نمود.

دیدگاهتان را بنویسید