اجرای نانو پلیمر بر روی موزائیک :

1- نانو پلیمر را با نسبت یک به یک با آب رقیق کنید.

2- مایع به دست آمده را به نسبت مساوی با سیمان و پودر سنگ ترکیب نمائید.(دو نسبت مایع نانو پلیمر رقیق شده + یک نسبت سیمان + یک نسبت پودر سنگ)

3- مخلوط به دست آمده را روی موزائیک ها بریزید و یک مرحله با طی پلاستیکی روی سطح بکشید تا تمام فضای خالی بند موزائیکها پر شود و راه نفوذ آب بسته شود.

( در این مرحله میتوان اضافه مواد را از روی سطح جمع کرد.)

4 – بعد از این مرحله برای اینکه کیفیت کار عالی از آب در آید، بهتر است که مواد نانو پلیمر را بصورت خالص یا با ترکیب با آب روی سطح اجرا نمائید.

نکته: پس از گذشت تقریبی دو ساعت از اجرای عایق، سطح کار در مقابل بارش باران مقاوم میگردد.

تهران-سلیمانی-موزائیک (15)

اجرای نانو پلیمر بر روی سیمان :

1- نانو پلیمر را با نسبت یک به یک تا یک به سه با آب رقیق کنید و بوسیله جاروی پلاستیکی یا اسپری کردن روی سطح اجرا نمائید.

نکته: پس از این مرحله ، تقریبا یکساعت صبر کنید تا سطح کار خشک شود.

ولی اگر زمین خیس بود، کلا مرحله اول را انجام ندهید و از مرحله 2 شروع کنید.

2-نانو پلیمر را با نسبت یک به دو با آب ترکیب نمائید.

سپس دو پیمانه از ترکیب آب و نانو پلیمر را با یک پیمانه سیمان و یک پیمانه پودر سنگ ترکیب نمائید.

مخلوط به دست آمده را روی زمین ریخته و بوسیله جاروی پلاستیکی مانند رنگ و دوغاب سیمان اجرا نمائید.

نکته: غلظت مواد باید به گونه ای باشد که در هنگام جابجا کردن با جارو ، راحت جابجا شود و خیلی غلیظ و یا رقیق نباشد.

3- نانو پلیمر را بصورت خالص یا رقیق شده با آب ، روی سطح اجرا نمائید.

نکته مهم : بعد از اتمام کار ، دقت نمائید که ترکهایی که احتمالا قبلا در سطح کار بوده ، کاعملا پر شده باشند و پس از اجرا مواد ترک نخورده باشد.